• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота. Методичні об’єднання (Methodical work. Methodical association)

НАКАЗ

05.09.2018 № 106

Про організацію методичної

роботи в 2018-2019 н. р.

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» із змінами та доповненнями, «Про охорону дитинства», нормативно-правових документів стосовно освіти, рекомендацій Міністерства освіти і науки України, КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», наказу КУ «Нововоронцовський РМК» від 30.08.2018 р. № 41 «Про організацію роботи в освітніх закладах району в 2018-2019 навчальному році» та створення належних умов для методичного забезпечення освітнього закладу на основі вивчення результативності освітнього процесу, професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетенції, з метою створення оптимальних умов для реалізації актуальних завдань, розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності, творчого потенціалу особистості, методичної, експериментально-дослідницької підготовки педагогів, ознайомлення з досягненнями педагогічної науки, поглиблення методично-теоретичної підготовки кадрів,

НАКАЗУЮ:

1. Методичну роботу в закладі здійснювати відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08 грудня 2008 року № 1119 «Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)», Положення про методичну раду Нововоронцовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2, затвердженого протоколом методичної ради школи від 04.09.2018 р. № 1.

2. Визначити пріоритетні напрямки роботи закладу:

2.1. Реалізація обласної науково-методичної проблеми: «Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору».

2.2. Організаційно-методичний супровід освітнього процесу ЗЗСО.

2.3. Створення умов для якісної реалізації нових Державних стандартів початкової, базової загальної середньої освіти, профільної середньої освіти
з урахуванням педагогічних особливостей навчання учнів у 1-му, 5 – 9-х та 10-му класах.

2.4. Забезпечення якісного методичного супроводу роботи з інтелектуально обдарованою молоддю.

2.5. Реалізація завдань національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

2.6. Реалізація організаційно-методичних заходів щодо комплексного забезпечення соціально-психологічного захисту дітей.

2.7. Проведення методичних заходів, конкурсів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагога.

2.8. Здійснення методичного супроводу викладання факультативів, курсів за вибором, індивідуальних та групових занять, допрофільного та профільного навчання.

2.9. Активізація роботи щодо участі учнівських команд району у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах, турнірах різного спрямування.

3. Затвердити структуру методичної роботи закладу згідно з науково-методичною проблемою області «Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору» (додаток 1).

4. Затвердити заходи щодо реалізації методичної проблеми в 2018-2019 навчальному році (додаток 2).

5. Затвердити склад методичної ради закладу (додаток 3):

6. Здійснити перевірку стану викладання та моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін у 2018/2019 навчальному році (додаток 4).

7. Продовжити діяльність «Школи молодого вчителя» (за окремим планом).

8. Голові методичної ради закладу Добросінській О.В.:

8.1. Створити необхідні умови для методичного забезпечення викладання навчальних предметів;

8.2. Продовжити використання рейтингової матриці відстеження досягнень учителів у навчально-виховній, методичній роботі;

8.3. Підготувати проект наказу «Про проведення предметних тижнів» до 14.09.2018 р.;

8.4. Протягом навчального року забезпечити участь педагогічних працівників у роботі інструктивно-методичних нарад, творчих груп, засідань методичних об’єднань, майстер-класів, семінарів-практикумів згідно з планом роботи КУ «Нововоронцовський РМК»;

8.5. Вести постійний контроль за станом викладання навчальних предметів згідно з перспективним планом перевірки (додаток 5);

8.6. Про результати реалізації обласної науково-методичної проблеми «Компетентнісний підхід та особливості соціалізації особистості в умовах створення єдиного освітнього простору» у закладі прозвітувати до КУ «Нововоронцовський РМК» до 01 червня 2019 року.

9. Основною індивідуальною формою підвищення професійної майстерності педагогів вважати самоосвіту.

10. Заступнику директора з виховної роботи Бойко І.М., педагогу-організатору дитячого колективу Лачиній О.З. спланувати роботу органів учнівського самоврядування відповідно до науково-методичної проблеми області.

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Добросінську О.В.

Звіт по методичній роботі за І семестр 2018-2019 навчального року

Кiлькiсть переглядiв: 1600

Коментарi